Travels

Travels

I hela mitt liv har jag haft att göra med människor från olika kulturer och med olika modersmål. Efter att i 15 år ha bott i andra länder är jag tillbaka i Sverige, men arbetar utomlands hälften av tiden. Mina resor har tagit mig till fantastiska platser, men har framför allt givit mig förmånen att lära känna och förstå människor som inte är precis som jag. Jag har varit tvåspråkig sedan barnsben, och mina år i både USA och England gör att jag förutom språket även förstår människan bakom orden. När jag inte klurar på formuleringar och beteenden dricker jag gärna en kopp te, eller två. I stugan i Hälsingland gjuter jag betong – fina bordsskivor som jag kanske säljer en vacker dag.