Talk

Talk

Vill du ha en engelsk eller svensk speakerröst till ditt projekt är du välkommen att höra av dig. Klicka på länken för ett röstprov.

Data Talks – promotion video >