Tales

Tales

Kan en föreläsning om olika normer, kulturer och sätt att kommunicera bidra till att underlätta samarbeten och öka förståelsen mellan människor? Utan tvekan! Den tankeväckande och underhållande föreläsningen kan rikta sig till både vuxna och barn. Föreläsningen tar bland annat upp varför vi gör på ett visst sätt, vad som skapar irritation och vad vi kan göra för att undvika detta. Om vi förstår oss själva blir det lättare att acceptera andra, och då står vi bättre rustade för en framtid tillsammans. Läs mer på www.kvinnligatalare.se.

“Slagkraftigt, fiffigt och ett fantastiskt spår rakt in i nutiden.”
Anna Falkengren, Verksamhetschef, Ekomuseum Bergslagen

“På ett lekfullt sätt lyfter föredraget hur våra fördomar samt vår brist på förståelse av andra kulturer kan skapa såväl upprörande, roliga och minst sagt tokiga möten.”
Lisa Olofsson Lärare Historia och Samhällskunskap Midgårdskolan, Umeå